srenfrru

ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA PACIJENATA I ZAPOSLENIH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 
 


    

 

ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА  ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНЕ

 

У АНКЕТИ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 2017. ГОДИНЕ    А  14  2018. ГОДИНЕ   ПАЦИЈЕНТА

    .

                                                                                                                      2017.                            2018.

 

6.      ДА ЛИ ВАС ЈЕ ОСОБЉЕ УПОЗНАЛО СА:                       ДА         НЕ               ДА         НЕ

 

а ) ПРАВОМ НА САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНУ                        89,47%   10,53%         83,33%     16,17%

ПРОЦЕДУРУ                                                                                                                      

б ) ДУЖНОСТИМА ПАЦИЈЕНАТА НА ОДЕЉЕЊУ             94,44%     5,56%         83,33%     16,17%

в ) НАЧИНОМ ПРИГОВОРА И ЖАЛБИ У СЛУЋАЈУ            86,67%   13,13%         81,82%     18,18%

НЕЗАДОВОЉСТВА                                                                                      

 

 

5.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ТОКОМ ПРИЈЕМА             2017.             2018.

И ОТПУСТА ИЗ БОЛНИЦЕ ?

 

а ) ОПШТИ УТИСАК О ПРОЦЕДУРИ ПРИЈЕМА                                                     4,52              4,62

б ) ЉУБАЗНОСТ ОСОБЉА                                                                                            4,55               4,92

 в ) ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА ШАЛТЕРУ                                                                           4,55              4,54

г ) ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ТОКОМ ПРИЈЕМА                                                4,55               4,73

 д) ВРЕМЕ ДО СМЕШТАЈА У СОБУ                                                                            4,50              4,62

  ђ ) ОПШТИ УТИСАК ПРИЛИКОМ ОТПУСТА                                                        4,45              4,62

 

7.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА СЕСТРИНСКЕ НЕГЕ                          

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ПОШТОВАЊЕ И ЉУБАЗНОСТ                                                                              4,27                4,85

б ) ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА СЕСТРУ КОД ХИТНЕ ПОТРЕБЕ                                     4,59                4,75

в ) ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕДУРА, ТЕСТОВА И ТРЕТМАНА                                                            4,75                4,91

г ) ЉУБАЗНОСТ ПРЕМА ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ И ПОСЕТИОЦИМА         4,68                4,75

д ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО СЕСТРИНСКОМ НЕГОМ                                          4,75                4,92

 

 

8.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ЛЕКАРА  ТОКОМ

 БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) СПРЕМНОСТ ДА ДАЈУ ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА                                            4,50                 4,57

б ) ОБЈАШЊЕЊЕ ТЕСТОВА, ПРОЦЕДУРА, ТРЕТМАНА И РЕЗУЛТАТА                        4,57                 4,75

В ) ПОШТОВАЊЕ И ЉУБАЗНОСТ                                                                              4,60                 4,58

г ) СПОСОБНОСТ И ДИЈГНОСТИКОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА     4,57                 4,73

д ) ТЕМЕЉИТОСТ У ИСПИТИВАЊУ                                                                          4,63                 4,58

ђ ) УСПЕШНОСТ ЛЕЧЕЊ                                                                                              4,50                 4,17

е ) УПУТСТВА ПРИ ОТПУСТУ                                                                                     4,55                 4,58

ж ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ЛЕКАРА                                               4,52                 4,83

 

 

9.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ДИЈАГНОСТИКЕ                 2017.              2018.

 И ТЕРАПИЈЕ ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ЛАБОРАТОРИЈА                                                                                                     4,65                  4,77

.   б ) ЕКГ                                                                                                                                4,75                  4,80

г ) ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА                                                                                         4,32                  4,83

д ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ДИЈАГНОСТИКЕ                                4,59                  4,90

 

 

10.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ИСХРАНЕ

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ВРЕМЕ СЕРВИРАЊА ХРАНЕ                                                                              4,61                   4,43

б ) НАЧИН СЕРВИРАЊА ХРАНЕ                                                                             4,61                   4,54

в ) УКУС ХРАНЕ                                                                                                                      4,57                   4,46

г ) ТЕМПЕТУРА ХРАНЕ                                                                                                         4,52                   4,46

д ) КОЛИЧИНА ХРАНЕ                                                                                                           4,65                   4,46

ђ ) РАЗНОВРСНОСТ ХРАНЕ                                                                                     4,61                   4,46

е ) ОДГОВАРАЈУЋА ДИЈЕТА                                                                                    4,55                   4,42

ж ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ИСХРАНЕ                                         4,57                   4,46

 

 

11.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛОВИМА СМЕШТАЈА

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) УДОБНОСТ КРЕВЕТА                                                                                              4,37                   4,36

б ) ЧИСТОЋА СОБЕ                                                                                                     4,45                   4,38

в ) ТЕМПЕРАТУРА У СОБИ                                                                                       4,09                   4,42

г ) ОПРЕМА СОБЕ                                                                                                       4,36                   4,31

д ) ЧИСТОЋА ТОАЛЕТА                                                                                             4,35                   4,31

 ђ ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО СМЕШТАЈЕМ                                                                      4,45                   4,38

 

 

12.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПОСЕТА ?

 

а ) ВРЕМЕ ПОСЕТА                                                                                                     4,45                   4,31

б ) ДУЖИНА ПОСЕТА                                                                                                4,45                   4,51

г ) БРОЈ ПОСЕТА                                                                                                                     4,45                   4,58

 

 

13.   УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СВЕ НАВЕДЕНО, КАКВО ЈЕ У ЦЕЛИНИ       

ВАШЕ ЗАДОВОЉСТВО УКУПНИМ БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ ?                  4,55               4,62

 

 

 

 

 

 
 


                                                                                                                                

 

ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

ЗА  2017. И 2018.  ГОДИНУ

 

У АНКЕТИ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО  62   ЗАПОСЛЕНИХ  2017.  A   53   2018. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                                                                 СРЕДЊА ОЦЕНА

 

                                                                                                                                 2017.               2018.

 

У КОЈОЈ МЕРИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ?                                              

 

1.)  АДЕКВАТНОШЋУ ОПРЕМЕ ЗА РАД У СЛУЖБИ                               3,69                 3,57

 

2.)  РАСПОЛОЖИВИМ ВРЕМЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ                                3,58                  3,36

      ПОСЛА                                                                                                      

 

3.)  РАСПОЛОЖИВИМ ВРЕМЕНОМ ЗА РАД СА                                                 3,42                  2,93

      ПАЦИЈЕНТИМА                                                                                       

 

4.)  АУТОНОМИЈОМ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛА – МОГУЋНОШЋУ            3,13                  3,00

      ДА ДОНОСИТЕ ОДЛУКЕ                                                                      

 

5.)  МОГУЋНОШЋУ ДА У РАДУ КОРИСТИТЕ СВА СВОЈА                     3,43                  3,33

      ЗНАЊА, СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ                                                        

 

6.)  УВАЖАВАЊЕМ И ВРЕДНОВАЊЕМ ВАШЕГ РАДА                                   3,02                  2,78

 

7.)  НЕПОСРЕДНОМ САРАДЊОМ СА КОЛЕГАМА                                3,42                  3,42

 

8.)  НЕПОСРЕДНОМ САРАДЊОМ СА ПРЕТПОСТАВЉЕНИМА                    3,42                  3,22

 

9.)  ОДНОСОМ ПАЦИЈЕНАТА ПРЕМА ВАМА                                       3,62                  3,53           

 

10.) МОГУЋНОСТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ/                         3,07                  2,76

       КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ                                                                    

 

11.) ФИНАНСИЈСКОМ НАДОКНАДОМ ЗА РАД                                       2,75                   2,32

 

12.) РУКОВОЂЕЊЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ РАДА У УСТАНОВИ                  3,05                   2,90

 

13.) ДОБИЈАЊЕМ  ЈАСНИХ УПУТСТАВА ШТА СЕ ОД ВАС                   3,31                   3,17

       ОЧЕКУЈЕ У ОКВИРУ ПОСЛА                                                             

 

14.) МОГУЋНОШЋУ ДА ИЗНЕСЕТЕ СВОЈЕ ИДЕЈЕ                               2,97                   3,12

       ПРЕДПОСТАВЉЕЊИМА                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. КОЛИКО СТЕ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА                                      2017.               2018.

            ПОСЛА НАПЕТИ, ПОД СТРЕСОМ ИЛИ              

            ПРИТИСКОМ:                                                             

                                                                                                                                  

            НИМАЛО                                                                                                    13,73%             9,52%

      МАЛО                                                                                                          17,65%              4,79%

      УМЕРЕНО                                                                                                   35,29%            50,00%       

      МНОГО                                                                                                        17,65%            21,43%

      ВЕОМА МНОГО                                                                                         15,68%           14,29%

 

16.  КАДА ПОРЕДИТЕ КОЛИКО СТЕ БИЛИ ЗАДОВОЉНИ ПОСЛОМ ПРЕ ПЕТ ГОДИНА И ДАНАС, ДА ЛИ СТЕ САДА ?

 

 

     ЗАДОВОЉНИЈИ ПОСЛОМ                                                                                  32,24%          17,65%

     НЕМА РАЗЛИКЕ                                                                                        48,39%               49,02%

     НЕЗАДОВОЉНИЈИ ПОСЛОМ                                                                19,35%               33,33%

 

 

17.  КАДА РАЗМИШЉАТЕ О ПОСЛУ НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА , ДА ЛИ ПЛАНИРАТЕ ДА :

 

     ОСТАНЕТЕ У ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ ЗДРАВСТВА                          49,18%              34,69%

     ОДЕТЕ У ПРИВАТНИ СЕКТОР ЗДРАВСТВА                                        3,28%                0,00%

     РАДИТЕ ПОСЛОВЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ                         6,59%               22,45%

     ОДЕТЕ У ИНОСТРАНСТВО                                                                     11,48%              26,53%

     УОПШТЕ НЕ РАЗМИШЉАТЕ О ПРОМЕНИ ПОСЛА                        29,50%              16,33%

 

 

СПЕЦИЈАЛНАБОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

 


                                                                                                                           

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ

2018. ГОДИНЕ

 

 

    У АНКЕТИ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 14  ПАЦИЈЕНАТА.

 

 

6.      ДА ЛИ ВАС ЈЕ ОСОБЉЕ УПОЗНАЛО СА :                                                         ДА         НЕ

 

а ) ПРАВОМ НА САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНУ                                                           83,33%    16,17%

ПРОЦЕДУРУ                                                                                                                             

б ) ДУЖНОСТИМА ПАЦИЈЕНАТА НА ОДЕЉЕЊУ                                                            83,33%    16,17%  

в ) НАЧИНОМ ПРИГОВОРА И ЖАЛБИ У СЛУЧАЈУ                                                 81,82%    18,18% 

НЕЗАДОВОЉСТВА                                                                                                                       

 

 

5.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ТОКОМ ПРИЈЕМА             СРЕДЊА ОЦЕНА

И ОТПУСТА ИЗ БОЛНИЦЕ ?

 

а ) ОПШТИ УТИСАК О ПРОЦЕДУРИ ПРИЈЕМА                                                                4,62    

б ) ЉУБАЗНОСТ ОСОБЉА                                                                                                       4,92

в ) ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА ШАЛТЕРУ                                                                                      4,54

г ) ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ТОКОМ ПРИЈЕМА                                                                        4,73

д ) ВРЕМЕ ДО СМЕШТАЈА У СОБУ                                                                                      4,62

ђ ) ОПШТИ УТИСАК ПРИЛИКОМ ОТПУСТА                                                                     4,62

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,8

4,65

5,00

4,61

4,48

4,65

 

7.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА СЕСТРИНСКЕ НЕГЕ

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ПОШТОВАЊЕ И ЉУБАЗНОСТ                                                                                         4,85

б ) ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА СЕСТРУ КОД ХИТНЕ ПОТРЕБЕ                                                           4,75

в ) ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕДУРА, ТЕСТОВА И ТРЕТМАНА                                                           4,91

г ) ЉУБАЗНОСТ ПРЕМА ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ И ПОСЕТИОЦИМА                  4,75

д ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО СЕСТРИНСКОМ НЕГОМ                                                    4,92

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,7

4,5

5,00

4,7

4,54

4,8

 

 

 

 

 

8.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ЛЕКАРА  ТОКОМ

 БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) СПРЕМНОСТ ДА ДАЈУ ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА                                                       4,57

б ) ОБЈАШЊЕЊЕ ТЕСТОВА, ПРОЦЕДУРА, ТРЕТМАНА И РЕЗУЛТАТА                                   4,75

в ) ПОШТОВАЊЕ И ЉУБАЗНОСТ                                                                                          4,58

г ) СПОСОБНОСТ И ДИЈГНОСТИКОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА                 4,73

д ) ТЕМЕЉИТОСТ У ИСПИТИВАЊУ                                                                                                 4,58

ђ ) УСПЕШНОСТ ЛЕЧЕЊ                                                                                                          4,17

е ) УПУТСТВА ПРИ ОТПУСТУ                                                                                                            4,58

ж ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ЛЕКАРА                                                         4,83

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,68

4,16

5,00

4,41

4,52

4,53

 

 

9.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ДИЈАГНОСТИКЕ            СРЕДЊА   ОЦЕНА

 И ТЕРАПИЈЕ ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ЛАБОРАТОРИЈА                                                                                                                    4,77

б ) ЕКГ                                                                                                                                           4,80

г ) ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА                                                                                                    4,83

д ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ДИЈАГНОСТИКЕ                                            4,90

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,77

4,77

5,00

4,62

4,52

4,8

 

 

10.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ИСХРАНЕ

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ВРЕМЕ СЕРВИРАЊА ХРАНЕ                                                                                             4,43

б ) НАЧИН СЕРВИРАЊА ХРАНЕ                                                                                            4,54

в ) УКУС ХРАНЕ                                                                                                                                     4,46

г ) ТЕМПЕТУРА ХРАНЕ                                                                                                                        4,46

д ) КОЛИЧИНА ХРАНЕ                                                                                                                         4,46

ђ ) РАЗНОВРСНОСТ ХРАНЕ                                                                                                    4,46

е ) ОДГОВАРАЈУЋА ДИЈЕТА                                                                                                   4,42

ж ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ИСХРАНЕ                                                       4,46

                              

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,95

4,61

5,00

4,78

4,55

4,36

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛОВИМА СМЕШТАЈА

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) УДОБНОСТ КРЕВЕТА                                                                                                          4,36

б ) ЧИСТОЋА СОБЕ                                                                                                                    4,38

в ) ТЕМПЕРАТУРА У СОБИ                                                                                                      4,42

г ) ОПРЕМА СОБЕ                                                                                                                      4,31

д ) ЧИСТОЋА ТОАЛЕТА                                                                                                           4,31

 ђ ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО СМЕШТАЈЕМ                                                                                    4,38

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,21

4,51

4,8

4,3

4,28

4,31

 

 

12.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПОСЕТА ?

 

а ) ВРЕМЕ ПОСЕТА                                                                                                                    4,31

б ) ДУЖИНА ПОСЕТА                                                                                                               4,58

г ) БРОЈ ПОСЕТА                                                                                                                                    4,58

 

 

13.  УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СВЕ НАВЕДЕНО, КАКВО ЈЕ У ЦЕЛИНИ                       4,62

ВАШЕ ЗАДОВОЉСТВО УКУПНИМ БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ ?                               

 

 

 

 

 

  1. УЗИМАЈУЋИ СВЕ НАВЕДЕНО У ОБЗИР ОЦЕНИТЕ

      ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ КОЈИ САДА ОБАВЉАТЕ:  

 

    ВЕОМА НЕЗАДОВОЉАН                                                                            6,45%                 9,43%                                        

    НЕЗАДОВОЉАН                                                                                         17,74%               16,98%

    НИ ЗАДОВОЉАН НИ НЕЗАДОВОЉАН                                                32,26%                49,07%

    ЗАДОВОЉАН                                                                                                          33,87%          20,75%

    ВЕОМА ЗАДОВОЉАН                                                                                9,68%                 3,77%

 

 

 

 


                                                                                                                                

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

У АНКЕТИ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 53  ЗАПОСЛЕНА

 

 

У КОЈОЈ МЕРИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ?                                                    СРЕДЊА ОЦЕНА

 

1.)  АДЕКВАТНОШЋУ ОПРЕМЕ ЗА РАД У СЛУЖБИ                                     3,57

 

2.)  РАСПОЛОЖИВИМ ВРЕМЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ                                        3,36

      ПОСЛА                                                                                                      

 

3.)  РАСПОЛОЖИВИМ ВРЕМЕНОМ ЗА РАД СА                                                 2,93

      ПАЦИЈЕНТИМА                                                                                       

 

4.)  АУТОНОМИЈОМ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛА – МОГУЋНОШЋУ                    3,00

      ДА ДОНОСИТЕ ОДЛУКЕ                                                                      

 

5.)  МОГУЋНОШЋУ ДА У РАДУ КОРИСТИТЕ СВА СВОЈА                           3,33

      ЗНАЊА, СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ                                                        

 

6.)  УВАЖАВАЊЕМ И ВРЕДНОВАЊЕМ ВАШЕГ РАДА                                            2,78

 

7.)  НЕПОСРЕДНОМ САРАДЊОМ СА КОЛЕГАМА                                        3,42

 

8.)  НЕПОСРЕДНОМ САРАДЊОМ СА ПРЕТПОСТАВЉЕНИМА                             3,22

 

9.)  ОДНОСОМ  ПАЦИЈЕНАТА ПРЕМА ВАМА                                               3,53

 

10.) МОГУЋНОСТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ/                                 2,76

       КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ                                                            

 

11.) ФИНАНСИЈСКОМ НАДОКНАДОМ ЗА РАД                                             2,32

 

12.) РУКОВОЂЕЊЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ РАДА У УСТАНОВИ                  2,90

 

13.) ДОБИЈАЊЕМ  ЈАСНИХ УПУТСТАВА ШТА СЕ ОД ВАС                           3,17

       ОЧЕКУЈЕ У ОКВИРУ ПОСЛА                                                             

 

14.) МОГУЋНОШЋУ ДА ИЗНЕСЕТЕ СВОЈЕ ИДЕЈЕ                                           3,12

       ПРЕДПОСТАВЉЕЊИМА                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. КОЛИКО СТЕ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА           

            ПОСЛА НАПЕТИ, ПОД СТРЕСОМ ИЛИ              

            ПРИТИСКОМ:                                                             

                                                                                                       

            НИМАЛО                                                                                                               9,52%       

      МАЛО                                                                                                                        4,76%

      УМЕРЕНО                                                                                                               50,00%

      МНОГО                                                                                                                    21,43%

      ВЕОМА МНОГО                                                                                                    14,29%

 

16.  КАДА ПОРЕДИТЕ КОЛИКО СТЕ БИЛИ ЗАДОВОЉНИ ПОСЛОМ ПРЕ ПЕТ ГОДИНА И ДАНАС, ДА ЛИ СТЕ САДА ?

 

                                                                                                                                              

     ЗАДОВОЉНИЈИ ПОСЛОМ                                                                                             17,65%

     НЕМА РАЗЛИКЕ                                                                                                   49,02%

     НЕЗАДОВОЉНИЈИ ПОСЛОМ                                                                           33,33%

 

 

17.  КАДА РАЗМИШЉАТЕ О ПОСЛУ НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА , ДА ЛИ ПЛАНИРАТЕ ДА :

 

     ОСТАНЕТЕ У ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ ЗДРАВСТВА                                     34,69%

     ОДЕТЕ У ПРИВАТНИ СЕКТОР ЗДРАВСТВА                                                   0,00%

     РАДИТЕ ПОСЛОВЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ                                              22,45%

     ОДЕТЕ У ИНОСТРАНСТВО                                                                                   26,53%

     УОПШТЕ НЕ РАЗМИШЉАТЕ О ПРОМЕНИ ПОСЛА                                               16,33%

              

 

  1. УЗИМАЈУЋИ СВЕ НАВЕДЕНО У ОБЗИР ОЦЕНИТЕ

      ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ КОЈИ САДА ОБАВЉАТЕ:  

 

    ВЕОМА НЕЗАДОВОЉАН                                                                                           9,43%

    НЕЗАДОВОЉАН                                                                                                    16,98%

    НИ ЗАДОВОЉАН НИ НЕЗАДОВОЉАН                                                                        49,07%

    ЗАДОВОЉАН                                                                                                                      20,75%

    ВЕОМА ЗАДОВОЉАН                                                                                             3,77%

 

 

 
               
                 
     СРЕДЊА ОЦЕНА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ
                 
                 
                 
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                 
  ОЦЕНА 3,2 3,2 3,2 3,41 3,2 3,1  
                 
                 
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИЈАЛНАБОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

 


                                                                                                                           

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ

2018. ГОДИНЕ

 

 

    У АНКЕТИ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 14  ПАЦИЈЕНАТА.

 

 

6.      ДА ЛИ ВАС ЈЕ ОСОБЉЕ УПОЗНАЛО СА :                                                         ДА         НЕ

 

а ) ПРАВОМ НА САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНУ                                                           83,33%    16,17%

ПРОЦЕДУРУ                                                                                                                             

б ) ДУЖНОСТИМА ПАЦИЈЕНАТА НА ОДЕЉЕЊУ                                                            83,33%    16,17%  

в ) НАЧИНОМ ПРИГОВОРА И ЖАЛБИ У СЛУЧАЈУ                                                 81,82%    18,18% 

НЕЗАДОВОЉСТВА                                                                                                                       

 

 

5.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ТОКОМ ПРИЈЕМА             СРЕДЊА ОЦЕНА

И ОТПУСТА ИЗ БОЛНИЦЕ ?

 

а ) ОПШТИ УТИСАК О ПРОЦЕДУРИ ПРИЈЕМА                                                                4,62    

б ) ЉУБАЗНОСТ ОСОБЉА                                                                                                       4,92

в ) ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА ШАЛТЕРУ                                                                                      4,54

г ) ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ТОКОМ ПРИЈЕМА                                                                        4,73

д ) ВРЕМЕ ДО СМЕШТАЈА У СОБУ                                                                                      4,62

ђ ) ОПШТИ УТИСАК ПРИЛИКОМ ОТПУСТА                                                                     4,62

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,8

4,65

5,00

4,61

4,48

4,65

 

7.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА СЕСТРИНСКЕ НЕГЕ

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ПОШТОВАЊЕ И ЉУБАЗНОСТ                                                                                         4,85

б ) ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА СЕСТРУ КОД ХИТНЕ ПОТРЕБЕ                                                           4,75

в ) ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОЦЕДУРА, ТЕСТОВА И ТРЕТМАНА                                                           4,91

г ) ЉУБАЗНОСТ ПРЕМА ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ И ПОСЕТИОЦИМА                  4,75

д ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО СЕСТРИНСКОМ НЕГОМ                                                    4,92

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,7

4,5

5,00

4,7

4,54

4,8

 

 

 

 

 

8.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ЛЕКАРА  ТОКОМ

 БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) СПРЕМНОСТ ДА ДАЈУ ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА                                                       4,57

б ) ОБЈАШЊЕЊЕ ТЕСТОВА, ПРОЦЕДУРА, ТРЕТМАНА И РЕЗУЛТАТА                                   4,75

в ) ПОШТОВАЊЕ И ЉУБАЗНОСТ                                                                                          4,58

г ) СПОСОБНОСТ И ДИЈГНОСТИКОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА                 4,73

д ) ТЕМЕЉИТОСТ У ИСПИТИВАЊУ                                                                                                 4,58

ђ ) УСПЕШНОСТ ЛЕЧЕЊ                                                                                                          4,17

е ) УПУТСТВА ПРИ ОТПУСТУ                                                                                                            4,58

ж ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ЛЕКАРА                                                         4,83

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,68

4,16

5,00

4,41

4,52

4,53

 

 

9.      КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ДИЈАГНОСТИКЕ            СРЕДЊА   ОЦЕНА

 И ТЕРАПИЈЕ ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ЛАБОРАТОРИЈА                                                                                                                    4,77

б ) ЕКГ                                                                                                                                           4,80

г ) ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА                                                                                                    4,83

д ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ДИЈАГНОСТИКЕ                                            4,90

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,77

4,77

5,00

4,62

4,52

4,8

 

 

10.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ИСХРАНЕ

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) ВРЕМЕ СЕРВИРАЊА ХРАНЕ                                                                                             4,43

б ) НАЧИН СЕРВИРАЊА ХРАНЕ                                                                                            4,54

в ) УКУС ХРАНЕ                                                                                                                                     4,46

г ) ТЕМПЕТУРА ХРАНЕ                                                                                                                        4,46

д ) КОЛИЧИНА ХРАНЕ                                                                                                                         4,46

ђ ) РАЗНОВРСНОСТ ХРАНЕ                                                                                                    4,46

е ) ОДГОВАРАЈУЋА ДИЈЕТА                                                                                                   4,42

ж ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО УСЛУГАМА ИСХРАНЕ                                                       4,46

                              

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,95

4,61

5,00

4,78

4,55

4,36

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛОВИМА СМЕШТАЈА

ТОКОМ БОРАВКА У БОЛНИЦИ ?

 

а ) УДОБНОСТ КРЕВЕТА                                                                                                          4,36

б ) ЧИСТОЋА СОБЕ                                                                                                                    4,38

в ) ТЕМПЕРАТУРА У СОБИ                                                                                                      4,42

г ) ОПРЕМА СОБЕ                                                                                                                      4,31

д ) ЧИСТОЋА ТОАЛЕТА                                                                                                           4,31

 ђ ) ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО СМЕШТАЈЕМ                                                                                    4,38

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средња оцена

4,21

4,51

4,8

4,3

4,28

4,31

 

 

12.  КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПОСЕТА ?

 

а ) ВРЕМЕ ПОСЕТА                                                                                                                    4,31

б ) ДУЖИНА ПОСЕТА                                                                                                               4,58

г ) БРОЈ ПОСЕТА                                                                                                                                    4,58

 

 

13.  УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СВЕ НАВЕДЕНО, КАКВО ЈЕ У ЦЕЛИНИ                       4,62

ВАШЕ ЗАДОВОЉСТВО УКУПНИМ БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ ?                               

 

 

 

 

  

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search