srenfrru

ОДЛУКУ ПОНИШТАВА СЕ Jавни оглас бр.954, објављен дана 03.07.2020.године, за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом кувар (1 извршилац).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 1135/1

Датум: 29.07.2020.године

 

               На основу члана чл. 23. став 1. тачка 1 Статута Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, ВД директор доноси

 

                                                                                            ОДЛУКУ

 

 

               ПОНИШТАВА СЕ Jавни оглас бр.954, објављен дана 03.07.2020.године, за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом кувар (1 извршилац).

                                                     Образложење

               Како је дана 02.07.2020.године, ступила на снагу Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Ивањица због ширења вируса COVID19 која је донета на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Ивањица и како је због корона вируса дошло до наглог смањења обима посла у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, неопходно је поништити Jавни оглас бр.954 расписан дана 03.07.2020.године, за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом кувар.

              У складу са напред наведеним и у складу са одредбом члана 23. тачка 1 Статута Специјалне болнице, којом је прописано да директор организује и руководи процесом рада Специјалне болнице, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

              

                                                                                     ВД директор

                                                                               др Рашко Пантовић

                                                                    

                                                                          ________________________

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search