srenfrru

Finansijski Izveštaji

Dnevni izvestaj

Zavrsni racun za 2017.godinu

Finansijski plan za 2018.godinu

Prva izmena Finansijskog plana za 2018.godinu

Tromesecni izvestaj za 2018.godinu

Sestomesecni izvestaj za 2018.godinu

Medicinska i dijagnosticka oprema 

Planske tabele za bolnice za 2018.godinu

 Druga izmena Finansijskog plana za 2018.godinu

Devetomesecni izvestaj za 2018.godinu

Treca izmena Finansijskog plana za 2018.godinu

Cetvrta izmena Finansijskog plana za 2018.godinu

Peta izmena Finansijskog plana za 2018.godinu

Sesta izmena Finasijskog plana za 2018.godinu

Dvanaestomesecni izvestaj za 2018.godinu

Finansijski plan za 2019-u godinu

Planske tabele za bolnice za 2019-u godinu

Planske tabele za bolnucu za 2020.godinu

Planske tabele za bolnicu za 2021.godinu

Planske tabele za bolnicu za 2022.godinu

Zalihe lekova i sanitetskog materijala

Prva izmena Finansijskog plana za 2019. godinu

Zavrsni racun za 2018. godinu

Tromesecni izvestaj za 2019.godinu

Šestomesečni izveštaj za 2019.godinu

Devetomesečni izveštaj za 2019.godinu

Dvanaestomesečni izveštaj za 2019.godinu

 Druga izmena Finansijskog plana za 2019.godinu

Treća izmena Finansijskog plana za 2019.godinu 

Finansijski plan za 2020.godinu

Prva izmena Finansijskog plana za 2020.godinu

Druga izmena Finansijskog plana za 2020.godinu

Treća izmena Finansijskog plana za 2020,godinu

Četvrta izmena Finansijskog plana za 2020.godinu

Peta izmena Finansijskog plana za 2020.godinu

Šesta izmena Finansijskog plana za 2020.godinu

Sedma izmena Finansijskog plana za 2020.godinu

Zavrsni racun za 2019.godinu

Tromesečni izveštaj za 2020.godinu

Šestomesečni izveštaj za 2020.godinu

Devetomesečni izveštaj za 2020.godinu 

Dvanaestomesečni izveštaj za 2020.godinu

Finansijski plan za 2021.godinu

Prva izmena Finansijskog plana za 2021.godinu

Druga izmena Finansijskog plana za 2021.godinu

Treća izmena Finansijskog plana za 2021.godinu

Četvrta izmena Finansijskog plana za 2021.godinu

Zavrsni racun za 2020.godinu

Tromesečni izveštaj ZU za 2021.godinu

Šestomesečni izveštaj ZU za 2021.godinu

Devetomesečni izveštaj ZU za 2021.godinu 

Dvanaestomesečni izveštaj ZU za 2021.godinu

Završni račun za 2021.godinu

Finansijski plan za 2022.godinu

Prva izmena Finansijskog plana za 2022.godinu

Druga izmena Finansijskog plana za 2022.godinu

Treća izmena Finansijskog plana za 2022.godinu

Tromesečni izveštaj ZU za 2022.godinu

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search