srenfrru

Sportski tereni

Otvoreni sportski tereni i trim staza.

-tri košarkaška
-tri  odbojkaška
-jedan rukometni
-jedan za mali fudbal

 Trim staza je kružna 1250 m, na koju se nastavljaju pešačke staze dužine 7 km. Koje povezuju vrhove iznad grada, na visini od 650mnv, do 920mnv. Sve staze su u ,,levak,, i njima se može sići ka gradu. Pešačenjem kroz staze prolazi se kroz šumske prstenove, hrastove, bukove i borove šume, sa prelepim pogledom na panoramu grada.

Pogled na panoramu grada sa jednih od pešačkih staza

Pogled na panoramu grada sa jednih od pešačkih staza

Kružna trim i pešačka staza dužine 850m

Staze su jasno obeležene

Kružna trim i pešačka staza dužine 400m

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije