srenfrru

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sprovođenje opšte i prema indikacijama specijalizovane fizikalne rehabilitacije
-Stručni medicinski  tim ( lek.spec.fizijatri, fizioterapeuti,terapeuti i radni  terapeuti)

-aparati  za  primenu  elektroforeze,
-ultrazvuka
-lasera
-interferentnih  struja
-kratkotalasne  dijatermije
-DD  struja
-Elektrostimulacija
-Magnetoterapija
-Četvoroćelijska kupka
-infraruž
-ultraljubičaste  i bioptron lampe
-parafingo, parafin
-aparati za stimulaciju CMN-stimulacija centralnog motornog neurona (mrežasta  rukavica)
-aparata za primenu vakum terapija (vakupres)
-aparati za  primenu elektro stimulacije
-radne  terapije
-kineziterapije
-hidro ( podvodna masaža,bazen )
-ručna masaža
Indikacije


- Upalni i degenerativni reumatizam
- Vanzglobni reumatizam
- Okoštavanja pojedinih zglobova
- Rehabilitacija ortopedskih i posttraumatskih stanja
- Oboljenje perifernog i cns
- Razvojni deformiteti skeleta
- Neurološke bolesti
Najnoviji aparati za fizikalnu terapiju

                  Cenovnik terapija


-Shock wave terapija udarnim talasom 2000 din.
-T-care terapija visoko frekventom strujom 2000 din.
-Artromot 1500 din.
-Ekstenzomat sto za lumbalnu i cervikalnu trakciju 1500 din.
-Horizontalna terapija 700 din.
-Četvoroćelijska kupka 400 din.
-Masaža parcijalna 700 din.
-Masaža celog tela 1500 din.


Rehabilitacija je sastavni deo kompleksnog lečenja kroz sve stadijume bolesti.To je proces postizanja maksimalnih fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnih potencijala u odnosu na fiziološko i anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, želje i životne planove.Obuhvata široko psihosocijalno i fizičko područje ljudskog života i podrazumeva holistički tj.celovit pristup.Rehabilitacija u našoj Ustanovi se radi u gore navedenom smislu uključujući sve korisnike u zavisnosti od starosne strukture i njihovih fizičkih sposobnosti, koristeći prirodne, kadrovske i tehničke kapacitete Ustanove.

T-CARE APARAT

SHOCK WAWE APARAT

ARTROMOT APARAT

ČETVOROĆELIJSKA KUPKA

HORIZONTALNA TERAPIJA

EKSTENZOMAT STO

RUČNE MASAŽE


" Vodite računa o svome telu, to je jedino mesto gde možete da živite "

                                                                                   Džim Ron
 

Naši terapeuti u radu sa pacijentima

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije