srenfrru

Kadar

Zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vredosti preduzeća.
Image

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica , kako u medicinskom tako i u nemedicinskom sektoru, poklanja veliku pažnju u oblasti edukacije i usavršavanja, kreativnosti, inovativnosti, motivisanosti, informisanosti zaposlenih.

Naš tim

U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva.
fizio.jpg

Medicinsko osoblje

Lekari:

-specijalisti interne medicine
-subspecijalisti hematologije
-specijalisti  fizijatrije
-specijalisti dečje fizijatrije
-specijalisti  pulmologije
-specijalisti opšte medicine
-dipl. biohemije

Lekari – stručni konsultanti
Ostali:
Dr Miroslav Popović
Dr Miroslav PopovićVD direktor, fizijatar
Dr Ljiljana Ivanović
Dr Ljiljana Ivanović Fizijatar
Dr Boris Stanković
Dr Boris StankovićInternista, Hematolog
Dr Miroslav Nikić
Dr Miroslav Nikić Fizijatar
Dr Želimir Milinković
Dr Želimir Milinković
Dr Ivanka Nikić
Dr Ivanka NikićFizijatar
Dr Slobodan Lazović
Dr Slobodan Lazović

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije