srenfrru

Naziv javne nabavke

Predmet javne nabavke

Vrsta postupka

Rok za dostavljanje ponude

Objavljeno na portal javnih nabavki I internet stranici

Dokumentacija

Jn 09/2018 Reagensi za hematološki analajzer I mini vidas Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica

Dobra

Javne nabavke pregovarački postupak bez objavljivanja javnog postupka

06.08.2018. do 10:00

17.07.2018.

Obaveštenje o pokretanju postupka bez bez objavljivanja javnog poziva

Konkursna dokumentacija

JNmv 09/2018 Reagensi I potrošni material za biohemijsku laboratoriju Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

06.08.2018. do 12:00

08.08.2018

Odluka o dodeli ugovora

26.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNmv 10/2018 Kafa, alkoholna I bezalkoholna pića Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

02.08.2018. do 10:00

03.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora

24.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNvv 03 2018 životne namirnice Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica

Dobra

Javne nabavke velike vrednosti

20.08.2018. do 10:00

19.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNmv 08/2018 Prevoz gostiju I radnika Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Usluge

Javne nabavke male vrednosti

18.07.2018. do 10:00

23.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponnuda

Izmena konkursne dokumentacije

09.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNmv 07/2018 Sredstva za održavanje higijene Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

11.07.2018.  do 10:00

11.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNmv 06/2018 Osiguranje imovine I lica Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Usluge

Javne nabavke male vrednosti

04.07.2018. do 10:00

03.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.06.2018.

Odgovor na pitanje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNmv 05/2018 Sredstva za čišćenje i održavanje Dobra higijene za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju –Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

14.06.2018. do 10:00

28.06.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

21.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

31.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNmv 04/2018 Kancelarijski material za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju –Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

30.04.2018. do 10:00

24.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora

20.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

JNvv 02/2018 Ulje za loženje - mazut

Dobra

Javne nabavke velike vrednosti

17.05.2018 do 12:00

30.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora

16.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

16.04.2018.

Konkursna dokumentacija

JNmv 03/2018  Gorivo za službena motorna vozila za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju –Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

23.03.2018 do 10:00

11.04.2018.

Obaveštenje  o  zaključenom  ugovoru

28.03.2018

Odluka o dodeli ugovora

13.03.2018.

konkursna dokumentacija

poziv za podnošenje ponuda

JNmv 02/2018 Lekovi za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

28.02.2018 do 10:00

10.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora

22.02.2018

Izmena i pojašnjenje KD

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude

14.02.2018

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

ЈNmv 01/2018 Ostali material za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica (jednogodišnje potrebe)

Dobra

Javne nabavke male vrednosti

19.02.2018. do 12:00

26.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora

08.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.02.2018.

Izmenjena konkursna dokumentacija

ЈNvv 01/2018 Električna energija za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica(jednogodišnje potrebe)

Dobra

Otvoreni postupak

08.03.2018. do 10:00

12.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora

05.02.2018

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search